Nuvarande rankingar

Tid till tävlingen avslutas:

1 Vent****** 200 Tokens
2 KrMa***** 150 Tokens
3 5ven***** 100 Tokens
4 nsqu***** 50 Tokens
5 trav****** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • tisdag
  (23.04.2019)
 • 1  Pira*****
 • 2  para*******
 • 3  cafe*****
 • 4  Bone*****
 • 5  BCE-*****
 • måndag
  (22.04.2019)
 • 1  CTEP*****
 • 2  TAKE*********
 • 3  para*******
 • 4  Dirt********
 • 5  kano******
 • söndag
  (21.04.2019)
 • 1  TAKE*********
 • 2  swee*****
 • 3  jimm*****
 • 4  Vent******
 • 5  loew*****
 • lördag
  (20.04.2019)
 • 1  baaa*****
 • 2  ston*******
 • 3  kupa*****
 • 4  Bill*******
 • 5  Bakh********
 • fredag
  (19.04.2019)
 • 1  loew*****
 • 2  baaa*****
 • 3  kupa*****
 • 4  Fidd*****
 • 5  nava********
 • torsdag
  (18.04.2019)
 • 1  alln*****
 • 2  kupa*****
 • 3  Xxxq*****
 • 4  nori*****
 • 5  loew*****
 • onsdag
  (17.04.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  loew*****
 • 3  stev******
 • 4  boss*****
 • 5  toym*****
 • tisdag
  (16.04.2019)
 • 1  swee*****
 • 2  CTEP*****
 • 3  kakt*****
 • 4  Artu*****
 • 5  nori*****
 • måndag
  (15.04.2019)
 • 1  -lya*****
 • 2  nori*****
 • 3  swee*****
 • 4  toym*****
 • 5  kano******
 • söndag
  (14.04.2019)
 • 1  mani*****
 • 2  Tene******
 • 3  nori*****
 • 4  very*********
 • 5  derf******
 • lördag
  (13.04.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  devi******
 • 3  NotY******
 • 4  Zizo*****
 • 5  ezhi*****
 • fredag
  (12.04.2019)
 • 1  Voya*****
 • 2  Tene******
 • 3  Arth*****
 • 4  Nest*****
 • 5  jery********
 • torsdag
  (11.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  Voya*****
 • 3  head*****
 • 4  stev******
 • 5  spor*****
 • onsdag
  (10.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  kupa*****
 • 3  baaa*****
 • 4  Simo*****
 • 5  Tene******
 • tisdag
  (09.04.2019)
 • 1  Tene******
 • 2  Baby*********
 • 3  Arth*****
 • 4  rntk*******
 • 5  Beyo*****
 • måndag
  (08.04.2019)
 • 1  A260*****
 • 2  Bill*******
 • 3  Supr******
 • 4  rock*****
 • 5  Jdm2*****
 • söndag
  (07.04.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  salt*****
 • 3  Fidd*****
 • 4  RedR******
 • 5  Arth*****
 • lördag
  (06.04.2019)
 • 1  reni*****
 • 2  loew*****
 • 3  SatT*****
 • 4  ston*******
 • 5  Rich*********
 • fredag
  (05.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  para*******
 • 3  reni*****
 • 4  Bill*******
 • 5  WADI*****
 • torsdag
  (04.04.2019)
 • 1  Dadd*******
 • 2  BBC-********
 • 3  Dadd*******
 • 4  Baby*********
 • 5  loew*****
 • onsdag
  (03.04.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Dadd*******
 • 3  Simo******
 • 4  Arth*****
 • 5  loew*****
 • tisdag
  (02.04.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  netS********
 • 3  Arth*****
 • 4  Manc*****
 • 5  para*******
 • måndag
  (01.04.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  Dadd*******
 • 3  Arth*****
 • 4  digi******
 • 5  meta*******
 • söndag
  (31.03.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  sexy*******
 • 3  name*********
 • 4  vers*****
 • 5  Fera*******
 • lördag
  (30.03.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  para*******
 • 3  Beyo*****
 • 4  Abso******
 • 5  BBC-********
 • fredag
  (29.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Beyo*****
 • 3  nak2*****
 • 4  user*****
 • 5  Abso******
 • torsdag
  (28.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  netS********
 • 3  NotY******
 • 4  BBC-********
 • 5  Abso******
 • onsdag
  (27.03.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  BBC-********
 • 3  Arth*****
 • 4  Zipp*******
 • 5  Fera*******
 • tisdag
  (26.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Beyo*****
 • 3  Supr******
 • 4  Arth*****
 • 5  Alex******
 • måndag
  (25.03.2019)
 • 1  toym*****
 • 2  para*******
 • 3  Wetp*****
 • 4  seco******
 • 5  totd*****

Kampanjregler

Genom hela kampanjen kommer, 4iv.ru% belöna 5 medlemmar om dagen (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

Vinnarna kommer krediteras gratis tokens på sitt' 4iv.ru% konto inom ett par timmar.

Varje dags vinnare kommer meddelas på sidan, där endast deras användarnamns 4 första tecken publiceras.

Användare som använder sig av bedrägliga metoder kommer diskvalificeras från kampanjen och kommer inte vara berättigade till några bonusbelöningar.

4iv.ru% förbehåller sig rätten att ändra dessa officiella regler och belöningsbeloppen enligt eget gottfinnande.

4iv.ru% förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen enligt eget gottfinnande. Genom att ta del i kampanjen, godkänner användarna att de inte kommer vara berättigade till någon belöning om kampanjen avbryts.